Mazání ložisek je jedním z nejdůležitějších aspektů údržby strojních zařízení. Správné mazání nejenže prodlužuje životnost ložisek, ale také optimalizuje jejich výkon, což vede k nižším nákladům na údržbu a zvýšené efektivitě provozu. V tomto článku se podíváme na problematiku mazání ložisek a rozdělení maziv, která se pro tento účel používají.

Proč je mazání ložisek důležité?

Ložiska jsou klíčovou součástí mnoha strojů a zařízení, umožňují hladký a efektivní pohyb součástí při minimálním tření. Bez správného mazání však může dojít k několika problémům:

 • Zvýšené tření: Nedostatečné mazání vede ke zvýšenému tření, což může způsobit přehřátí ložiska a jeho předčasné opotřebení.
 • Koroze: Mazivo působí jako ochranná vrstva proti vlhkosti a jiným korozivním látkám, které by mohly poškodit ložisko.
 • Znečištění: Maziva mohou pomoci chránit ložiska před vniknutím nečistot a prachu.
 • Opotřebení a únava materiálu: Pravidelné a správné mazání snižuje riziko únavy materiálu a opotřebení ložiska.

Nedostatečné nebo nesprávné mazání je jednou z hlavních příčin poruchy ložisek. Pravidelná kontrola stavu maziva a ložisek je nezbytná pro optimální údržbu. To zahrnuje kontrolu hladiny maziva, odstranění kontaminace a případnou výměnu maziva v souladu s doporučeními výrobce.

Vhodné prostředí

Prostředí, ve kterém jsou ložiska umístěna, může také ovlivnit účinnost mazání. Extrémní teploty, prach, vlhkost nebo chemické látky mohou mít negativní dopad na mazivo a ložiska, a proto je důležité zvolit vhodné mazivo a zajistit adekvátní ochranu.

Správná údržba mazání ložisek je klíčová pro zajištění optimálního výkonu a prodloužení životnosti ložisek. Pravidelná kontrola, správný výběr maziva a vhodné pracovní podmínky jsou nezbytné pro úspěšnou údržbu ložisek ve strojírenském průmyslu. Při správné údržbě ložisek je možné dosáhnout dlouhodobé spolehlivosti a snížení provozních nákladů.

Typy maziv

Existují dva hlavní typy maziv používaných pro ložiska: oleje a tuky. Každý z nich má své specifické vlastnosti a je vhodný pro různé aplikace.

 1. Oleje

Mazací oleje jsou tekutá maziva, která se používají tam, kde je potřeba efektivní odvod tepla a neustálá obměna maziva. Oleje se dále dělí podle viskozity a dalších vlastností:

 • Minerální oleje: Nejčastěji používané oleje, vhodné pro širokou škálu aplikací.
 • Syntetické oleje: Mají lepší tepelnou a oxidační stabilitu, vhodné pro náročnější podmínky.
 • Biooleje: Ekologičtější varianta, vhodná pro aplikace s ohledem na životní prostředí.
 1. Tuky

Mazací tuky jsou pevnější než oleje a obsahují zahušťovadlo, které umožňuje lepší přilnutí na povrch ložiska. Tuky jsou vhodné pro aplikace, kde je potřeba dlouhodobé mazání bez časté obměny maziva:

 • Lithiumové tuky: Nejrozšířenější typ tuků, vhodný pro širokou škálu teplot a podmínek.
 • Kalciové tuky: Vhodné pro aplikace s nižšími teplotami a v přítomnosti vody.
 • Komplexní tuky: Nabízejí vyšší tepelnou odolnost a mechanickou stabilitu.

Výběr maziva

Prvním krokem k optimální údržbě ložisek je správný výběr maziva. Maziva jsou k dispozici v různých typech a viskozitách, a volba správného maziva závisí na konkrétní aplikaci, pracovních podmínkách a teplotním rozsahu. Při výběru maziva je třeba zvážit několik faktorů:

 • Teplotní rozsah: Mazivo musí zůstat efektivní v celém rozsahu teplot, kterým bude ložisko vystaveno.
 • Zatížení a rychlost: Vyšší zatížení a rychlosti vyžadují maziva s vysokou viskozitou.
 • Prostředí: V agresivních prostředích jsou potřeba maziva s odpovídajícími aditivy.

Techniky aplikace maziva

Důležitým aspektem je správná aplikace maziva. Mazivo by mělo být rovnoměrně distribuováno po celé ploše ložiska, aby bylo zajištěno optimální mazání. Použití přesného množství maziva je klíčové pro prevenci přebytečného maziva, které by mohlo způsobit přehřátí nebo znečištění. Správná aplikace maziva je stejně důležitá jako jeho výběr. Nejčastější techniky zahrnují:

 • Ruční mazání: Přesné, ale časově náročné.
 • Automatické mazací systémy: Zajišťují konzistentní dodávku maziva a snižují riziko lidské chyby.

Běžné problémy s mazáním

Mezi nejčastější problémy, které jsou spojeny s mazáním ložiska:

 • Přemazání: Vede k zvýšení teploty a tlaku uvnitř ložiska.
 • Nedostatečné mazání: Způsobuje zvýšené tření a opotřebení.
 • Kontaminace maziva: Prach, voda a jiné kontaminanty mohou snížit účinnost maziva.

Závěr

Správné mazání ložisek je klíčovým faktorem pro jejich dlouhou životnost a optimální výkon. Volba vhodného maziva, pravidelná údržba a sledování provozních podmínek mohou výrazně snížit náklady na opravy a výměnu ložisek. Při správném přístupu k mazání můžete zajistit spolehlivý a efektivní chod vašich strojů po dlouhou dobu.

Doufáme, že Vám tento článek poskytl užitečné informace o důležitosti správného mazání ložisek a pomohl Vám lépe porozumět rozdělení a výběru vhodných maziv pro vaše specifické potřeby.

Autor: Jan Šec

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti